Bloglar

Geri Dönüşüm Ne Kazandırır?

Gelecek kuşaklara çok daha güzel bir dünya bırakmamızı sağlar. İşte faydaları:

Enerji Tasarrufu: Bir ürünün ham madde olarak çıkarılması ve üretim sürecine dahil edilmesi büyük bir enerji kullanılmasını gerektirir. Geri dönüşüm sürecine giren ürünler hem iş gücü hem ekonomik hem de fiziksel anlamda enerji tasarrufu sağlayacaktır.

Doğal Kaynakları Korur: Günümüzde dünyadaki en büyük sorunlardan biri yeraltı ve yer üstü kaynaklarının hızlı bir şekilde tükenmesidir. Ancak dönüşüme giren ürünler sayesinde doğal kaynaklara olan talep azalmaktadır. Petrol, diğer madenler ve ağaçlar bu sayesinde daha az kullanılır.

Su Tasarrufu: Ürünlerde su tasarrufu da sağlanır. Çünkü bir ham maddeyi elde etmek için ciddi oranda su kullanımı söz konusudur. Ancak bir ürünün geri dönüşüme gitmesi durumunda su kullanımı olmadığı için ciddi bir tasarruf söz konusudur.  Sıfırdan üretim su açısından da çok olumsuz bir işlemdir.

Doğa Dostu: Tüketim çılgınlığı çevre kirliliğini büyük oranda arttırmaktadır.Ürünler yeniden kullanıma kazandırıldığı için çevre kirliliği azalmaktadır. Ayrıca ağaçların kesilmemesi de doğayı koruyan bir uygulamadır. Her açıdan doğa dostu bir uygulamadır. Ayrıca havanın kirlenmesi de önlenir. Bununla birlikte yararlı atıklar da boş yere harcanmaz.

Özetle…

Geri dönüştürme; kullanım ömrü dolan ürünlerin tekrar ham madde haline getirilerek kullanıma kazandırılmasıdır. Kaynakların toplanması, atıkları sınıflama, üretim ve ürünü yeniden kullanımı aşamalarında meydana gelmektedir.

Ülkemizde ve dünya üzerinde gittikçe gelişmektedir. Bu sayede enerji tasarrufu yapabilir, doğal kaynakları koruyabilir, su kullanımından tasarruf edebilir, doğaya verilen zararın bir nebze de olsa önüne geçebiliriz.